Polityka prywatności

 1. W czasie korzystania ze strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach strony www.scalak.com.pl przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych Klientów strony www.scalak.com.pl  oraz www.sklep.scalak.com.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest SCALAK s.c. J.Różowski, D.Choroś A.Wiśniewska z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 11, kod pocztowy 04-087, NIP: 5260108286, REGON: 010052845, zwana dalej ADO.
 3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane na stronie www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl  są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 5. ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych na stronie www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl, a dotyczących Klientów strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl . ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 6. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO w ramach strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl.
 8. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem na stronie www.scalak.com.pl naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 9. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
 11. ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści strony www.micros.com.pl obciążających serwer.
 12. Podczas przeglądania stron www.micros.com.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl.
 13. Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować stronę www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to pliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
 14. ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
 15. ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony www.scalak.com.pl oraz www.sklep.scalak.com.pl za pomocą serwisów społecznościowych.
 16. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 17. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 18. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie

Zgodnie z przepisami art. 13 RODO dot. informcji o danych osobowych ulegają zmianbie przepisy informujące o przetwarzaniu danych:

Nowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Scalak s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 11, e-mail: scalak@scalak.com.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail scalak@scalak.com.pl

Dane będą przetwarzane w celu

1. wystawiania dokumentów sprzedaży

2. realizacji zamówień

3. wysyłki towaru

na podstawie złożenego zamówienia na platformie internetowej sklep.scalak.com.pl

Dane mogą być udostępniane firmom kurierskim w celu prawidłowej realizacji usług określonych w

Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej . Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia zgodnie z przepisami prawa RODO, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dane w postaci dokumentów (faktura, paragon) będą przechowywane przez okres 5 lat - zgodnie z przepisami zawartymi w art. 74 Ustawy o Rachunkowości natomiast dane kontrahenta w bazie do momentu zgłoszenia dyspozycji o wykasowaniu danych przez dysponenta tych danych osobowych

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach ujętych w przepisach RODO.

Zamknij